DALI

På ELIAS har vi kompetens att projektera och installera en DALI-anläggning

DALI-styrmoduler kan utgöras av trycknappar, touchpaneler, multisensorer för dagsljus, närvaro och fjärrkontroller samt signalomvandlare från externa system till DALI. DALI definierar gränssnittet mot driftdonen och är en distribuerad teknik vilket innebär att respektive driftdon programmeras för sin uppgift. Styrmodulerna som ansluts på DALI-kretsen skickar DALI-kommandon till driftdonen. Det adresserbara DALI-systemet ger en enorm flexibilitet med stora möjligheter genom programmering. Det går att använda i allt från enfamiljshus till stora fastigheter. Vi kan hjälpa dig att göra ditt hus till ett intelligent, säkert och energibesparande hus.