Kablar för pågående elinstallation

Elinstallationer

Vi kan elinstallationer men föredrar att kalla oss ett elteknikföretag. Vi jobbar med all typ av elteknik och alla typer av elinstallationer.

Service

Ett samarbete med ELIAS för service, utbyggnad och underhåll av elteknikutrustningen ger trygghet samt en god totalekonomi. Minskade störningar i produktionen, ökad säkerhet för att anläggningen är uppdaterad, kontrollerad och överrensstämmer med dagens behov.

Entreprenad

Ett samarbete med ELIAS för entreprenader i olika former, ger dig en trygg samarbetspartner under entreprenadtiden samt en möjlighet att få ett tryggt samarbete under garantitiden och inte minst när garantin har gått ut.