Elbil utan för kontor med solceller

Energioptimering

Förutom elinstallation satsar vi nu även på att hjälpa våra kunder med att få ut mesta möjliga effekt på satsad krona. Detta gör vi genom energioptimering. Småskalig vindkraft, värmepumpar och solenergi är några områden som vi tittar på. Energioptimering kommer bli allt viktigare om vi ska kunna värna om vår miljö på ett bra sätt och stå för en hållbar utveckling.