Magnetfältsreducerad kabelstege

Magnetfältsreducering

Inom ELIAS har vi mångårig erfarenhet av att reducera vagabonderande strömmar, dvs felströmmar som tar alternativa vägar tillbaka från en last. Vagabonderande strömmar förekommer i nästan alla fastigheter, vanligast förekommande är det i fastigheter med 4-ledarsystem. Den vanligaste källan till magnetfält i fastigheter är magnetfälten från just de vagabonderande strömmarna. Magnetfält stör elektrisk utrustning, exempel på detta är flimmer på bildskärmar, störningar i audioutrustning och olika typer av mätutrustning, exempelvis EKG-apparatur och mikroskop. Vi på ELIAS hjälper dig att få bukt med dessa problem.