Nyinstallation av el

ROT-avdrag för reperation, underhåll samt om- och tillbyggnad

Du kan få göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar ELIAS för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot). Material och resekostnader ger inte rätt till rot-avdrag. Vid rot-uppdrag under 4 timmar tar vi ut en administrativ avgift om 400 kr. Mer om rot-avdrag finns att läsa på Skatteverkets hemsida för Rot- och rutarbete.