Solceller från ELIAS

ELIAS kan montera, driftsätta och offerera kompletta solcellsanläggningar

Egentligen är det ganska enkelt: solstrålar träffar solceller som genererar solenergi. Elen omvandlas till växelström i en växelriktare, kopplas in i husets vanliga el central och kan användas som all annan el. Genom att använda solenergi sänker man sin elräkning och skyddar sig mot framtida höjningar av elpriset. När solcellerna är avbetalade, är elen gratis. Solceller är i princip underhållsfria, de tickar på utan att man behöver göra något.

OBS: Nät elbolagen är skyldigt att byta ut din elmätare mot en som mäter och räknar av din egenproducerade el, utan kostnad.