Avancerat styrinstrument

Styrsystem & PLC

På ELIAS programmerar vi exempelvis mindre styrsystem för belysning. Vi arbetar med ventilationsstyrningar inom styr och reglerteknik samt PLC programmering. Vi felsöker och åtgärdar även problem i befintliga system. Vi installerar driftlarm som kan hjälpa dig att undvika långa dyrbara driftstopp i anläggningen. Larmet skickas via uppringare till mobil som ett textmeddelande.