Serverhall för Tele och Data

Tele & Data - Mer än bara kablar

På ELIAS gör vi allt som har med Tele/Data att göra. I vår telegrupp har vi kompetens som är både djup och bred. Vi installerar tele/datanät, portelefoner och kallelsesignal med mera. Genom vår kompetens inom alla larmområden brand, inbrott, CCTV och staketlarm kan vi hjälpa till att skapa ett komplett säkerhetssystem för din anläggning. Detta kan vi också integrera med ett passagesystem. Vi har kunskap inom olika fabrikat, vi är helt märkesoberoende och samarbetar med flera anläggarfirmor för det slutliga anläggarintyget. Vi arbetar med såväl privatpersoner som företag.