Pågående service arbete och elinstallation

Elteknik för service och entreprenad

"Genom hög kompetens och medvetenhet erbjuder vi tekniska lösningar som möter kundens behov och blir därmed det hållbara valet."

Så lyder vår affärsidé. ELIAS är ett elteknikföretag som löser det mesta inom elteknik. Vår målsättning är att lägga grunden för framtiden genom ständig förbättring och utveckling.