hms-carlskrona

Uppdraget HMS Carlskrona

Under hösten och vintern har det rått febril aktivitet på det tjugo år gamla långresefartyget Hms Carlskrona. Hon har rustats till ett fullvärdigt stabsfartyg för EU-insatsen mot pirater utanför somalias kust. Det är Kockums varv som stått för anpassningen och ElIas har varit med på ett hörn.

Många insatser

– Det har varit ett mycket spännande projekt att ställa om henne till uppdraget att ta över ledningen för Operation Atalanta, som EUs mission kallas. Det är många och stora insatser som gjorts och jag är mycket imponerad över hur alla inblandade ställt upp, säger Kockums projektledare Mattias Olsson. Förutom en generalöversyn, där allt som var slitet bytts ut, har fartyget anpassats inom bland annat sjukvård, ledningssystem och samband. Dessutom har nya stabsutrymmen byggts och fartyget har även förberetts för helikopterlandning.

Annorlunda och trivsamt

– Att installera teknisk apparatur på ett fartyg skiljer sig en hel del från hur det är att jobba i lokaler på land. För det första gäller andra rutiner och materialen är inte heller alltid de samma. Men framför allt är utrymmena mycket mindre, berättar ELIAS montör Mattias Svensson.

– Vi har haft ett tufft tidsschema. Naturligtvis har det varit jobbigt men ändå stimulerande. Det har känts kul att jobba ihop med Kockums killar och stämningen kan man säga var rå, men hjärtlig. Med lite olika erfarenheter i bagaget har vi löst eventuella problem tillsammans och då också lärt oss nya saker, något som Mattias hoppas få nytta av i framtiden.